Konsolidacja sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i MSSF

 

Tematyka szkolenia:

 1. Podstawy prawne.
 2. Grupy kapitałowe
 3. Zasady ogólne sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 4. Dokumentacja konsolidacyjna.
 5. Etapy i procedury konsolidacyjne.
 6. Koncepcje konsolidacji.
 7. Metody konsolidacji:
 • metoda pełna,
 • metoda proporcjonalna,
 • metoda praw własności
 1. Udziałowcy mniejszościowi.
 2. Konsolidacja jednostek zagranicznych.
 3. Zmiany w ustawie o rachunkowości i MSSF dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych.
 4. Przykłady i zadania.

 

Wykład poprowadzi Pani Elżbieta Pudło - biegły rewident

Termin szkolenia:      4  luty 2010 r. (czwartek)    godz. 900

Miejsce szkoleniasala wykładowa SKwP nr 319 ul. Targowa 3, Rzeszów

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

180 zł od 1 osoby

165 zł od 1 osoby dla członków SKwP mających na bieżąco opłacone składki

 

Forma płatności:

 

 • Przelew - nr konta: 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820
 • Gotówka - w kasie Oddziału

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonywać wysyłając kartę zgłoszenia :

 • na adres : Stowarzyszenie Księgowych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów
 • faksem nr 017850 00 03
 • e-mail biuro@rzeszow.skwp.pl

Polecamy

  • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej